Niet tevreden

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent, neem dan contact met ons op. Dit kan met uw behandelaar of zijn of haar collega. Leg uw vraag of klacht voor, vaak is een gesprek voldoende om samen tot een oplossing te komen.

Mochten wij samen niet tot een oplossing komen dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Stichting LOOP via info@loop.nl  Op de website van Stichting LOOP vindt meer informatie hierover. Stichting LOOP waarborgt de kwaliteit van de voetzorg.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het klachtenloket van de Geschillencommissie. Mocht u met de Stichting LOOP niet tot een oplossing komen dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het Klachtenloket Zorg. Hiermee bieden wij u als patiënt een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen. Informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

Maak online een afspraak...

Kies je locatie